Livrabil realizat în cadrul proiectului "Back to Our Common Roots", 2 SOFT/2.1./133, implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și este co-finanțat de țările participante în cadrul Programului.